CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC)

În atenţia tuturor unităţilor de învăţământ din municipiul și județul Arad

  1. Felicitări pentru activităţile derulate în anul şcolar 2016-2017, unităţilor de învăţământ din Municipiul şi judeţul Arad care au participat la implementarea cu succes a Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară!
  1. Pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul S.N.A.C. în anul şcolar 2017-2018 vă comunicam următoarele:

  1. În conformitate cu O.M.E.C.T.S. Nr. 3477/2012, Anexa 1, art.6, la nivelul fiecarei unităţi de învăţământ, care ia parte la implementarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară se va întocmi planul anual de acţiune pentru anul şcolar 2017-2018. Conducerea unităţii de învăţământ aprobă planul de acţiune, iar coordonatorul S.N.A.C. judeţean îl avizează. Precizăm că planul anual de acţiune poate fi actualizat periodic, pe parcursul anului şcolar.
  1. Concursurile naţionale „Împreună pentru viitor”, „Scrisoare pentru prietenul meu”, „Dincolo de cuvintele rostite” şi „Mascota S.N.A.C.” sunt incluse în Calendarul competiţiilor şcolare şi extraşcolare 2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale. Precizăm că regulamentele concursurilor se regăsesc pe site-ul oficial SNAC.
  1. Campania socială „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” ediţia 2017 se organizează în perioada 20 – 24 noiembrie 2017.
  1. Etapa regională a Concursului național de dans „Împreună pentru viitor” se organizează în luna aprilie 2018.

Coordonator județean S.N.A.C.

Prof. dr. Toderici Ovidiu Florin