CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC)

RAPORT SINTETIC

CU ACTIVITĂŢILE SNAC DERULATE ÎN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL ARAD

AN ŞCOLAR 2016-2017

Raportul sintetic cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară la nivelul judeţului Arad, în anul şcolar 2016-2017 este întocmit în conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 3477/08.03.2012, Anexa 1, art. 6 şi pe baza Rapoartelor sintetice cu activităţile SNAC derulate în cele 24 unităţi de învăţământ arădene implicate.

În activităţile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară la nivelul judeţului Arad, în anul şcolar 2016-2017 au fost implicaţi 2841 elevi şi preşcolari şi 348 personal didactic şi didactic auxiliar, din 24 unităţi de învăţământ arădene, astfel:

 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad,
 • 10 colegii şi licee (Colegiul Economic Arad. Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, Liceul cu Program Sportiv Arad, Liceul Naţional de Informatică Arad, Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad, Liceul Teoretic „Adam Muller Gutenbrun” Arad, Liceul Teoretic Sebiş),
 • 9 şcoli gimnaziale (Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Arad, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Arad, Şcoala Gimnazială „Olosz Lajos” Adea, Şcoala Gimnazială „Pădureni” Chişineu-Criş, Şcoala Gimnazială „Ştefan Cicio Pop” Arad, Şcoala Gimnazială „Virgil Iovănaş” Şofronea, Şcoala Gimnazială Sântana, Şcoala Gimnazială Vladimirescu şi două structuri ale acesteia: Şcoala Gimnazială Horea şi Şcoala Gimnazială Mândruloc)
 • 4 grădinițe (Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Arad – structura Grădinița cu Program Prelungit nr.15 Arad, Grădinița cu Program Prelungit ”Furnicuța” Arad, Grădinița cu Program Prelungit Lipova,Grădinița cu Program Prelungit ”Grădinița Prieteniei” Curtici).

Implicarea preșcolarilor și a elevilor în activitățile din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară pune în valoare multiplele valențe ale acestor activități. Astfel, se realizează o extindere a misiunii formative a școlii prin activități de voluntariat, înțeleasă ca o strategie alternativă de dezvoltare personală a voluntarilor. În asemenea context formativ motivant, coordonatorii SNAC din cele 24 unități de învățămant arădene au generat reale punți de legătură a școlii cu comunitatea arădeană, prin organizarea de multiple activități interesante, în care au fost implicati, alături de preșcolarii/ elevii școlii, persoane aflate în dificultate, persoane izolate din punct de vedere social ori persoane cu nevoi speciale.

Rezultatele remarcabile ale acestor activități se concretizează în numărul semnificativ de beneficiari direcți (copii cu dizabilități, copii cu dificultăți de învățare și adaptare școlară și socială, copii, tineri și adulți din categorii vulnerabile) sau indirecți (voluntari, familii ale persoanelor aflate în dificultate, comunități locale).

Dome- niul activită- ţii

Obiective specifice

Parteneri

Acţiuni/Activităţi concrete

Timp/Durată

Rezultate /Strategii

Artă

-implicarea copiilor, tinerilor, adulţilor în realizarea unor proiecte comune -motivarea participanţilor; -dezvoltarea abilităţilor motrice şi artistice

-cunoașterea și asumarea de valori civice de către preșcolari

-stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială a copiilor defavorizați

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Arad

 • Liceul Naţional de Informatică Arad în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şt. Cicio Pop Arad

 • Grădinița PP Lipova – comunitatea locală

 • Grădinița PP ”Grădinița Veseliei” Curtici în colaborare cu Centrul de îngrijire de zi Curtici

 • Grădinița PP nr. 1 Arad în colaborare cu CSEI Arad

 • Școala Gimnazială ”N. Bălcescu” Arad în parteneriat cu Liceul Teoretic ”A. M. Guttenbrunn” Arad, Școala Gimnazială ”Fr. Neuman” Arad

 • Școala Gimnazială Santana

-”Mărțișoare, mărțișoare” (activitate de tip social-relațional)

-Realizarea de felicitări și ornamente de Crăciun,

-Concerte specifice Crăciunului şi Paştilor;

-”Sărbătoarea copiilor”

-”De ziua mamei”

-”Moș Nicolae, prietenul copiilor”

-”Împreună suntem mai buni!” atelier de pictura pe sticlă și piatră

Decembrie 2016 – mai 2017

-Înţelegerea mesajului Sărbătorilor prin participare la activităţi comune,

-Ateliere de pictură, de confecţionare mărţisoare/jucării,

-Implicarea preșcolarilor în viața comunității locale

-Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie în relațiile dintre copii

-Relaționare interpersonală în climat motivant

Dramatizare

-stimularea descoperirii aptitudinilor copiilor, tinerilor

-dezvoltarea conduitei în spaţii cu destinaţie culturală

-dezvoltare emoțională

-dezvoltarea comunicării și interrelaționării pozitive

-dezvoltarea creativității și a conduitei bazată pe valori civice

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Arad

 • Liceul Naţional de Indormatică Arad în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şt. Cicio Pop

 • Colegiul Economic Arad

 • Grădinița PP ”Grădinița Veseliei” Curtici în colaborare cu Cetatea Voluntarilor Arad, Teatrul Piticot Arad

 • Școala Gimnazială ”Șt. Cicio Pop” Arad

 • Școala Gimnazială ”A. Iancu” Arad

 • Școala Gimnazială ”M. Eminescu” Arad în colaborare cu Asociația Cetatea Voluntarilor

 • Școala Gimnazială ”Pădureni” Chișinau Cris în parteneriat cu Fundația ”Copii în siguranță”

-” Împreună pentru Ruxandra”

-Vizionare de spectacole,

-Realizare de dramatizări;

-Cutia cu versuri

-Teatru şi spectacol

-Participarea la Festivalul Internațional Tetrul de stradă ”Povești și vise”

Decembrie 2016

martie-iunie 2017

-Organizare de spectacol în scop caritabil in școală

-Vizionare dirijată,

-Joc de rol pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin consonanţa limbajului verbal, nonverbal, para verbal

-Dezvoltarea empatiei și a consonanței în conduită

Sport, sănătate și educație ecologi-

-Cunoaşterea efectelor benefice ale sportului, alimentaţiei, activităţilor în aer liber asupra sănătăţii

-Dezvoltarea atitudinii de toleranță, întrajutorare

-Antrenarea copiilor cu nevoi speciale în activități ce vizează incluziunea școlară și socială

-Conștientizarea protejării mediului

-Promovarea voluntariatului

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Arad, DGASPC

 • Liceul Naţional de Indormatică Arad în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şt. Cicio Pop

 • Liceul Teoretic Sebiș

 • Liceul Teoretic ”A.M. Guttenbrun” Arad în parteneriat cu Centrul de incluziune-Arhiepiscopia Aradului

 • Liceul cu Program Sportiv

 • Grădinița PP ”Furnicuța” Arad în colaborare cu Asociația ”Buna Vestire” Arad, Școala Gimnazială ”I. Felea” Arad

 • Grădinița PP nr. 1 Arad în colaborare cu Asociația Cetatea Voluntarilor Arad

 • Grădinița PP nr. 1 Arad în colaborare cu SC Remat SA Arad, Parcul Național Lunca Mureșului

 • Școala Gimnazială Vladimirescu – familii asistate din comunitatea locală

 • Școala Gimnazială ”V. Iovănaș” Șofronea în parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez Arad, Centrul de varstnici Arad

 • Școala Gimnazială ”A. Iancu” Arad în parteneriat cu Centrul de copii ”Oaza”, Centrul de îngrijire a Varstnicilor, Crucea Roșie Arad

 • Școala Gimnazială ”M. Eminescu” Arad în colaborare cu Cantina Arhiepiscopiei Aradului, Centrul ”Raza de soare”, Grădinița ”Bambi”

 • Școala Gimnazială ”Pădureni” Chișineu Criș în colaborare cu Fundația ”Copii în siguranță”

 • Școala Gimnazială ”Olosz Lajos” Arad în colaborare cu Fundația ”Szednt Ferenc”

-”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”

-”Dar din dar se face rai”

-”Primul ajutor sunt eu!”

-Participarea la cros

-Alimentaţia sănătoasă

-”Copilărie şi joc”

-”Joc şi bucurie” – desene pe asfalt

-”Sportul în viața fiecăruia”

-”Suntem fericiți împreună” – jocuri sportive, tombola

-”Libertate în natură!”

-”Simfonia toamnei” – concurs

-”Flori și speratanțe” – plantare de flori în curtea școlii

Octombrie 2016

Mai 2017

-Colectarea și donarea de fructe și legume

-Competiţii sportive, jocuri în aer liber, jocuri pe echipe

-Prepararea de mâncăruri sănătoase

-Donații către familii defavorizate

-Activități de amenajare a curții și plantare de pomi

-Colectarea și donarea de bunuri către elevii nevoiași din școală

-Deprinderea tehnicilor de prim-ajutor de către elevii școlii

Abilitare manuală şi terapie

-Dezvoltarea emoţională

-Dezvoltarea de abilități manuale specifice artei culinare

-Stimularea creativității

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Arad

 • Liceul Teoretic ”A.M. Guttenbrunn” Arad în parteneriat cu Asociația Integra

 • Colegiul Tehnic ”A. Vlaicu” Arad în colaborare cu Liceul Special ”Sf. Maria ” Arad

 • Școala Gimnazială ”N. Bălcescu” Arad în colaborare cu Școala Specială ”Raza de soare” Arad, Liceul ”A. M. Guttenbrunn” Arad

 • Școala Gimnazială ”Ștefan Cicio-Pop” Arad

-Bucuriile vieţii (diverse modalităţi de terapie: desen, colaje etc., confecţionare de felicitări, realizare de cadouri din materiale reciclabile)

-”Mereu împreună”

-”Mărțișorul, bucuria primăverii”

-”Workshop de bucătărie”

-”Crăciunul e în mainile tale” ediția a IV-a, ateliere de creație

-”Zmeul, prietenul nostru” – atelier de creație și concurs

Octombrie, noiembrie, decembrie 2016

Martie 2017

-Activităţi de dezvoltare emoţională şi a creativităţii

-Exersarea tehnicilor de relaxare

-Activități cu finalitate motivațională pentru dezvoltarea abilităților manuale, practice și creative

Cultură

Sensibilizarea faţă de valorile literaturii

Dezvoltarea abilităţilor IT

Stimularea sentimentului de apartenență la comunitate și a sentimentului patriotic

Stimularea creativității

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad, Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

 • Colegiul Național ”M. Nicoară” Arad în parteneriat cu Centrul de îngrijire a persoanelor Varstnice Arad

 • Colegiul Național ”V. Goldiș” Arad în colaborare cu Școala Primară și Grădinița Lalașinț

 • Grădinița PP ”Grădinița Veseliei” Curtici în colaborare cu Grădinița PN 2 Curtici, Centrul de Îngrijire de Zi Curtici

 • Școala Gimnazială ”N. Bălcescu” Arad în parteneriat cu Fundația ”Vis de copil” Arad

 • Școala Gimnazială Santana în colaborare cu Biblioteca orașenească

-Lecturi, recitări de poezii, -Vizionare /realizare PPT,

-Donare carte, recondiţionare cărţi, gestionare carte

-Prezentare de valori culturale tradiționale

-Prezentare de carte

-Învățare de colinde

-”Scrisoare pentru prietenul meu” concurs de creații literare

-”Dar din dar” donare carte și rechizite

Noiembrie 2016 – Ianuarie, iunie 2017

-Receptarea mesajului scris,

-Dezvoltarea deprinderilor legate de utilizarea calculatorului, -Îngrijirea cărții

-Cunoașterea și promovarea valorilor tradiționale în activități specifice varstei

-Valorificarea particularităților de varstă pentru dezvoltarea atitudinii pozitive pentru voluntariat

Muzică

Sensibilizarea faţă de valorile autentice ale muzicii

Educarea simțului estetic și însușirea valorilor culturale

Cunoașterea și păstrarea datinilor și obiceiurilor tradiționale

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

 • Grădinița PP ”Furnicuța” Arad în colaborare cu Asociația ”Buna Vestire” Arad, Școala Gimnazială ”I. Felea” Arad

 • Școala Gimnazială ”Ștefan Cicio-Pop” Arad

Realizarea de minispectacole folclorice, cu ocazia unor sarbători

-Vizionare filme muzicale,

-Audiţii muzicale

-”Colinde, colinde”

-”Bucurie și dans”

Iunie 2017

-Receptarea mesajului din folclorul autentic, -Dezvoltarea sistemului propriu de valori

-Stimularea interacțiunii de grup prin comunicare la nivel emoțional

Dans

Dezvoltare emoţională, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor

Dezvoltarea deprinderilor motrice cu valenţe expresive

 • Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad în parteneriat cu: Centrul de criză Arad

 • Liceul Naţional de Informatică Arad în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Şt. Cicio Pop” Arad

-Realizarea de spectacole şi activităţi distractive cu caracter formativ

-„Bucurie şi dans”

Martie –iunie 2017/2h

-Participarea/realizarea de activităţi cu caracter cultural cu promovarea de valori autentice.

-Jocuri muzicale pe diferite genuri muzicale

Sustine- rea volunta- riatului

-Motivarea elevilor pentru implicare în campanii umanitare

-Promovarea voluntariatului la preșcolari cu suportul părinților acestora

-Sensibilizarea comunității cu privire la situația persoanelor / familiilor defavorizate

 • Colegiul Tehnic de Construcții și protecția Mediului în parteneriat cu asociația Let s do it, Romania!

 • Liceul Teoretic ”A.M. Guttenbrun” Arad în parteneriat cu Asociația ”Cetatea voluntarilor” și Arhiepiscopia Aradului

 • Colegiul Național ”M. Nicoară” Arad în parteneriat cu Școala Gimnazială Vladimirescu

 • Liceul Teoretic Sebiș în colaborare cu Centrul de îngrijire adulți – Buna Vestire

 • Colegiul Național ”V. Goldiș” Arad în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad

 • Grădinița PP Lipova în colaborare cu Grădinița PN 4 Șoimoș, Centrul de Voluntariat Teritorial Lipova, CJRAE Arad

 • Grădinița PP ”Grădinița Veseliei” Curtici în colaborare cu Grădinița PN Pădureni

 • Grădinița PP nr. 1 Arad în colaborare cu Asociația Cetatea Voluntarilor Arad,CSEI Arad

 • Școala Gimnazială Vladimirescu în parteneriat cu Colegiul Național ”M. Nicoară” Arad

 • Școala Gimnazială ”N. Bălcescu” Arad în colaborare cu ”Clubul Lions 2007”

 • Școala Gimnazială ”A. Iancu” Arad în colaborare cu Asociația ”Cetatea Voluntarilor”, Centrul de copii ”Oaza”

 • Școala Gimnazială ”M. Eminescu” Arad în colaborare cu Școala Gimnazială ”M. Eminescu” Dej-Cluj, Asociația Cetatea Voluntarilor, Centrul ”Oaza”, Centrul ”Raza de soare”

 • Școala Gimnazială ”Olosz Lajos” Arad în colaborare cu Fundația ”Szednt Ferenc”

-”Cutia cu suflet” ediția a IV-a donații cu ocazia sărbătorilor de iarnă

– ”Ajută să fi ajutat!”

-Donații pentru copii defavorizați

-Preparare produse patiserie și vanzare în scop caritabil

-”Trimite un copil la școală”

-”Prieteni pentru totdeauna”

-”Inimi de copil”, ”De la suflet la suflet” – colectare și donare de produse

-Expoziții tematice cu vanzare în scop caritabil

-”Căsuta cu suflet” – colectare și donare de jucării, dulciuri și rechizite

-”Mici, dar cu inimă mare”

-”Împreună pentru colegul meu!”

-”Bastonul alb”

-”De la copii, pentru copii!”

Septembrie 2016/iunie 2017

-Identificarea de resurse/beneficiari, organizarea de activități recreative promovand egalitatea de șanse

-Responsabilizarea pentru a dărui și pentru a primi

-Dezvoltarea abilităților de a trăi împreună cu ceilalți

-Educația antreprenorială

-Expozitie cu vanzare de produse handmade realizate de elevi din materiale reciclabile

-Colectarea de fonduri pentru achiziționarea unei imprimante Braille

-Relaționarea interpersonală pe baza valorilor civice dezvoltate, a inteligenței interpersonale

-Colectare de îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente neperisabile și donare unor familii defavorizare

Coordonator județean S.N.A.C.

Prof. dr. Toderici Ovidiu Florin