Procedură operațională privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație al CJRAE Arad

Procedură de sistem privind selecția participanților la activitățile de formare din cadrul proiectelor Erasmus+

Procedură de sistem privind activitatea personalului didactic din cadrul CJRAE Arad, în contextul desfășurării activităților în regim online, în anul școlar 2021-2022

Procedură de sistem privind organizarea activității în cadrul CJRAE Arad  în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, în anul școlar 2021-2022

Procedură de sistem privind evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din cadrul CJRAE Arad   +  Fișe de evaluare personal didactic auxiliar

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluara națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2021

Procedură de sistem privind cercetare disciplinară a personalului din cadrul CJRAE Arad

Procedură de sistem privind evaluare anuală a angajatilor CJRAE Arad

Procedură de sistem privind implicarea CJRAE Arad in activități initiate si organizate de angajatii CJRAE Arad

Procedură de sistem privind utilizarea autoturismului din dotarea CJRAE Arad

Procedură de sistem privind activităţile desfăşurate în cadrul CJRAE Arad la distanţă‚ în contextul suspendării cursurilor faţă în faţă – scenariul roșu, în anul şcolar 2020-2021

Procedura operaţională privind activitățile desfășurate în cadrul cabinetelor logopedice şcolare/interşcolare de către profesorii logopezi din unitățile de învățământ din județul Arad, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Procedura operaţională privind activitățile desfășurate în cadrul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şcolare/interşcolare de către profesorii consilieri școlari din unitățile de învățământ din județul Arad, În condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Procedură de sistem privind desfășurarea activităților față în față cu prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în incinta CJRAE Arad

Procedură de sistem privind programul de lucru al angajaților CJRAE Arad pe durata stării de alertă

Procedură de sistem privind activitățile desfășurate în cadrul suspendării cursurilor față în față în anul școlar 2019-2020

Procedura de sistem privind accesul la informațiile de interes public

Procedura operațională privind ocuparea posturilor din cadrul SEOSP al CJRAE Arad, an școlar 2018-2019.