HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat

HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005
privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare,
recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din
cadrul sistemului de învățământ special și special integrat

Rezultatul probei „Verificarea eligibilității admninistrative și evaluarea dosarelor depuse de candidați” pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante în cadrul proiectului ” Educație de Calitate pentru Toti”

Read moreRezultatul probei „Verificarea eligibilității admninistrative și evaluarea dosarelor depuse de candidați” pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante în cadrul proiectului ” Educație de Calitate pentru Toti”