CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

SEOSP - ECHIPA NOASTRĂ

În cadrul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) Arad îşi desfăşoară activitatea: un asistent social, un profesor logoped şi consilieri școlari cu specializare în psihologie ( atestați în psihologie educațională/psihologie clinică) şi psihopedagogie specială .

 Decizia NR.102 din 29.08.2019 privind numirea personalului din cadrul SEOSP pentru anul școlar 2019-2020

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

SEOSP - program de lucru cu publicul

DEPUNERE DOSARE PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

LUNI: 15-17 
MARŢI: 08-11 
MIERCURI: 09-11; 15-17
JOI: 09-12

EVALUARE PSIHOEDUCAŢIONALĂ, CONSILIERE (pe bază de programare)

LUNI: 8-17
MARŢI: 8-16

MIERCURI: 8-16
JOI: 8-9;12-13
 
 
ANUNȚ: În perioada vacanței intersemestriale, respectiv 04.02.2019 – 08.02.2019, activitatea Serviciului de Orientare Școlară și Profesională se suspendă.
 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

LEGISLAȚIE

-Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

-Ordinul MEN nr. 3.124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare


-Ordinul nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale

-Ordinul nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

-Ordinul nr. 5194 din 16.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

Comisia de orientare școlară și profesională

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
ELIBERARE CERTIFICATE DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
LUNI: 15-17, MARȚI: 08-11, MIERCURI: 09-11; 15-17, JOI: 09-12

PRELUARE ȘI PREDARE PLANURI DE SERVICII INDIVIDUALIZATE
LUNI: 15-17,  MARȚI: 08-11, MIERCURI: 09-11; 15-17, JOI: 09-12

CONTACT
TELEFON/FAX: 0257/280507

ATRIBUȚIILE COSP SUNT URMĂTOARELE:

a) analizează documentele primite de la SEOSP și decide asupra orientării școlare și profesionale a elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale;
b) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE;
c) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale.

BENEFICIARII CERTIFICATELOR DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ SUNT:

– copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu cerințe educaționale speciale;
-copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale neîncadrați în grad de handicap