CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

MISIUNE ȘI VIZIUNE

   – Asigurarea unui cadru optim pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor prin oferirea de servicii educaţionale la standarde de calitate superioară si a unor oportunităţi de învăţare adaptate nevoilor proprii, astfel încât în mediul şcolar oricărui copil să i se favorizeze şi să i se potenţeze dezvoltarea intelectuală, emoţională, socială  pentru a  fi o persoană sănătoasă din punct de vedere emoţional şi psihologic, un bun cetăţean, cu şanse optime de integrare socio-profesională.

– Sprijinirea beneficiarilor (copii, părinţi, cadre didactice, membrii comunităţii) în identificarea si aplicarea celor mai optime modalităţi de prevenţie şi intervenţie pentru a favoriza accesul copiilor la o educaţie de calitate, menţinerea acestora în şcoală şi susţinerea lor în propria dezvoltare.

–  CJRAE ARAD este o institutie în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de solicitanti: elevi, parinti, cadre didactice, comunitate.

–  CJRAE ARAD este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru cei care vor să facă performanță.

,,Deoarece viitorul nu este un loc spre care te îndrepți ci un loc pe care îl creezi, ŞCOALA îsi propune să devină partenerul de încredere al elevilor, cadrelor didactice, părinților si comunității prin asumarea unui rol activ si proactiv în demersul de conturare al viitorului elevilor.,,

Ne propunem să devenim una din instituţiile apreciate de către elevi, cadre didactice, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii specifice, Asigurarea condiţiilor necesare unei consilieri psihopedagogice de calitate, Asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru Asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.