CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

SERVICII OFERITE

 

– servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

– servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice interşcolare;

– servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;

– servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;

– servicii de terapii specifice oferite prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

–  servicii de mediere școlară