CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

SERVICIUL DE MEDIERE ȘCOLARĂ - Orar de funcționare

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD

SERVICIUL DE MEDIERE ȘCOLARĂ - Legislația în domeniul medierii școlare

Ordinul nr. 1539/2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar

Legea educației naționale nr. 1/2011 actualizată